Mercedes-Benz
Ján Dlhopolec
Konateľ spoločnosti
Tel.: +421 45 5325 013
jdlhopolec@adia-zv.sk
Zuzana Jakubíková
Vedúca ekonomického oddelenia
Tel.: +421 45 5325 013
Mobile: +421 905 624 021
zjakubikova@adia-zv.sk
Darina Juríková
Vedúci predaja vozidiel
Tel.: +421 45 5325 014 - 015
Mobile: +421 905 811 910
djurikova@adia-zv.sk
Tomáš Soukup
Vedúci popredajných služieb
Tel.: +421 45 5325 014-015
Mobile: +421 905 620 338
tsoukup@adia-zv.sk
Ing. Miroslav Renčo
Servisný poradca
Tel.: +421 45 5325 014-015
Mobile: 0908 909 733
mrenco@adia-zv.sk
Adriana Vavrová
Servisný poradca / Garančný technik
Tel.: +421 45 5325 014-015
Mobile: +421 908 909 730
avavrova@adia-zv.sk
Martin Bartko
Predajca náhradných dielov
Tel.: +421 45 5325 016
Mobile: +421905 644 656
mbartko@adia-zv.sk
Marcel Padyšák

Tel.: +421 45 5325 016
Mobile: +421908 909 731
mpadysak@adia-zv.sk
Ing. Petronela Lendacká
Účtovníčka / Asistentka riaditeľa
Tel.: +421 45 5325 013
plendacka@adia-zv.sk
Ing. Slavomír Maliniak
Servisný poradca
Tel.: +421 45 5325 014
smaliniak@adia-zv.sk